Együtt nem működő vállalkozások

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
nem együttműködő vállalkozások jegyzéke 

2021. I. félév

Fgytv. 36/B. § -a szerint: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” – Az értesítésben minden esetben a vállalkozás figyelme felhívásra került a közzététel szabályaira, így ez külön nincs jelölve a táblázatban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület megállapította, hogy a listán szereplő vállalkozásoknak székhelye, telephelye, fióktelepe a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testületet működtető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara illetékességi területén van bejegyezve, így az együttműködési kötelezettsége a válaszirat megküldésére, valamint a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítására terjed ki. A listán szereplő vállalkozások válasziratot nem küldtek, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét nem biztosították.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testülettel 2021. I. félévben nem együttműködő vállalkozások listája az alábbi táblázatban tekinthető meg. 

Ügyszám: Vállalkozás neve:  Vállalkozás székhelye telephelye, fióktelepe:  Eljárással érintett tevékenysége: 
JNSZMBT/00028/2021 Szandovácz Kft. Sajólád Nyílászáró csere
JNSZMBT/00214/2020 Generál Konstrukció Kft. Budapest Nyílászáró korszerűsítés
JNSZMBT/00048/2021 Safe Work Kft. Budapest Kereskedelem
JNSZMBT/00042/2021 Renault Hungária Kft. Budapest Gépjármű kereskedelem